בקרה מהמכשיר הנייד
Tracer™ BAS Operator Suite מספק יישומי מובייל
המאפשרים לך לנטר ולנהל בניינים מכל מקום עם חופש פעולה
ושקט נפשי.
ניטור ציוד וביצועי מערכת. המחשות גרפיות והנפשות מקלות
על הגישה למערכת לבדיקת פעולתה.

צפה בהתראות מערכת פעילות והיסטוריות, למד אודות
חומרתן, קבע ונתח את הסיבות והוסף הערות שיתוף עם אחרים.

פעל בזמן! הגב לקריאות חום/קור על ידי כוונון הטמפ' הרצויה
ובצע אילוצים להפעלת ציוד במקרה הצורך.

ערכת Tracer BAS Operator תואמת מכשירי , iPhone®
iPod touch®, iPad® ואנדרואיד.