יחידות Free Cooling מבוססות על פלטפורמת RTAF בתפוקות 90-450 טון קירור.
ליחידה מערכת מחליפי חום כפולה, האחת מיועדת לפעולה הרגילה של הצ'ילר
והשניה מיועדת להחליף חום עם הסביבה.
הצ'ילר מצויד במערכת בקרה שמנהלת את פעילות המערכת המשולבת
במקומות בהם טמפרטורת הסביבה נמוכה במשך מספר חודשים בשנה או אם טמפרטורת מי האספקה גבוהה יחסית,
ניתן להגיע לחסכון משמעותי מאוד באנרגיה