יחידות עם השבת חום חלקי או מלא מאפשרות ניצול של האנרגיה הנספגת בתהליך הקירור לצורך חימום מים.
כמות האנרגיה המתקבלת יכולה להגיע עד ל 173% מתפוקת הקירור ולנצילות גבוהה יותר של עד 140%.
היחידות מבוססות על פלטפורמת RTAF בתפוקות של 90-450 טון קירור