איתור מוקדם של כשלים ותחזוקה מוענת הינם בגדר הכרח על מנת לאפשר אמינות גובהה של המערכות וחסכון בעלויות שוא.

יעודו של מחליף חום הוא העברת חום מזורם אחד לזורם אחר, מחליף חום בצילרים לרוב עשוי מטרמיל וצינורות ולכן שחיקה וסדקים אורכיים ורוחביים עלולים לגרום לפגיעה בצינורות וליצור דליפה העלולה לגרום לנזק רב למדחס ולמערכת כולה.

לכן חברת טריין מבצעת בדיקות תקופתיות אמינות לגילוי פגמים אלו וזאת על מנת להגן על ציוד הלקוח .